رییس مرکز  
 دکتر کامران باقری لنکرانی
فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
درجه علمی: استاد ممتاز
حیطه های پژوهشی: سیاستگذاری سلامت /بیماریهای غیر واگیر
پیوند ISID
  Email: Lankaran@sums.ac.ir
 
 

 
دکتر حسن جولایی
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
 درجه علمی: دانشیار
حیطه های پژوهشی: سیاستگذاری سلامت/ سلامت عمومی/  اچ آی وی ایدز و آسیب های اجتماعی
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۶۲-۰۷۱
 
Email: joulaei_h@yahoo.com
 دکتر بهنام هنرور
متخصص پزشکی اجتماعی
 
درجه علمی: استادتمام
حیطه های پژوهشی: بیماریهای غیر واگیر/ بیماریهای واگیر/ سلامت روان و آسیب های اجتماعی/ ترجمان دانش
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۵۶-۰۷۱
Email: honarvarbh32@yahoo.com
 
دکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی
درجه علمی: دانشیار
حیطه های پژوهشی: حوادث ترافیکی/ مطالعات اجتماعی سلامت / مواد مخدر و الکل
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۶۱-۰۷۱
 رزومه

پیوند ISID

 
 دکتر سعید شهابی
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت 
درجه علمی: استادیار
حیطه‌های پژوهشی: سیاستگذاری سلامت، توانبخشی پزشکی، تأمین مالی نظام سلامت، مرور نظام‌مند
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۴۱-۰۷۱ 
 
دکتر نجمه مهارلویی
متخصص پزشکی اجتماعی
درجه علمی: استادتمام
حیطه های پژوهشی: 
سلامت زنان/ سلامت خانواده             
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۶۳-۰۷۱
رزومه 
 
Email: maharluei@sums.ac.ir 

دکتر سولماز قهرمانی
متخصص پزشکی اجتماعی

درجه علمی: استادیار
حیطه های پژوهشی: اقتصاد سلامت/مطالعات سیستم سلامت/ مطالعات اجتماعی سلامت / طرح تحول سلامت
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۶۴-۰۷۱
رزومه

 https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۱۶۱-۵۱۴۶

Email:sghahraman@sums.ac.ir

 دکتر لیلا زارعی
دکترای  اقتصاد دارو 
درجه علمی: استادیار
حیطه های پژوهشی: ارزیابی اقتصادی /  داروسازی / اقتصاد داور
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۵۹-۰۷۱
 https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۴۵۹-۸۵۹۹
 Email:leilazarei۸۹@gmail.com
 دکتر محمد رضا بانشی (هیات علمی افتخاری )
 دکترای آمار زیستی
درجه علمی: استاد تمام 
حیطه های پژوهشی: 

Email: rbaneshi2@ gamil.com