معرفی مرکز
 
تاریخچه:
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر ۲۰۰۹ در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.
تاریخ موافقت های اصولی و قطعی تاسیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت:
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در تاریخ۱۳۸۸/۰۵/۳۱  موافقت اصولی ودرتاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱موافقت قطعی تاسیس خود را اخذ نمود.


بیانیه رسالت:
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه خود شواهد علمی لازم را به منظور سیاستگذاری، ظرفیت سازی و همکاری های بین بخشی در حوزه سلامت فراهم نماید.

دورنما:
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت بر آن است تا با به کار گیری تمام توان بالقوه منابع تحقیقاتی و آموزشی سطح کشوری و بین المللی نه تنها جایگاه خود را به یکی از مراکز تحقیقاتی اثر گذار بر سیستم سلامت در سطح دنیا ارتقاء دهد بلکه به عنوان مرکزی پشتیبان در هدایت سیستم سلامت کشورمان و مراکز تحقیقات وابسته به این موضوع به سمت کسب موقعیت برتر و الگوی عملیاتی تحقیقی کشورهای منطقه طبق برنامه ایران ۱۴۰۴ عمل نماید.

ارزشها:

  • پایبندی به ارزشهای اسلامی
  • رعایت کامل اصول اخلاقی در پژوهش
  • گام برداشتن در راستای نیل به چشم انداز ۲۰ ساله کشور
  • توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیقات درراستای ارتقای سلامت جامعه