دکتر حسن جولایی
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
درجه علمی: دانشیار
حیطه های پژوهشی: سیاستگذاری سلامت/ سلامت عمومی/  اچ آی وی ایدز و آسیب های اجتماعی
 تلفن تماس: تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۶۲-۰۷۱