سلامت زنان

کارشناس مسئول : دکتر نجمه مهارلویی - متخصص پزشکی اجتماعی- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


معرفی موضوع :
سلامت از مهمترین مؤلفه های توسعه پایدار بوده و دسترسی به خدمات پایه سلامت از اجزای اصلی حقوق بشر می باشد. زنان به دلیل گذراندن دوره های خاص از جمله حاملگی، زایمان، شیردهی و یائسگی، گروه آسیب پذیر جامعه از نظر سلامت محسوب شده،  نیازمند خدمات ویژه پیشگیری، سلامت و درمان می باشند. از طرفی افزایش میزان بی سوادی، فقر اقتصادی و بیکاری، دسترسی به خدمات پایه بهداشتی و سلامت را برای زنان دشوارتر ساخته است. این در حالیست که تأمین سلامت زنان نه تنها به افزایش شاخص های سلامت جامعه کمک خواهد کرد، بلکه باعث ارتقای سلامت خانواده نیز می گردد.

در حال حاضر برخی شاخص‌های بهداشتی کشور ما در مقایسه با برخی از کشور‌های همسایه مانند ترکیه، سوریه، مصر و اردن وضعیت بهتری دارد. در ایران شاخص مرگ و میر مادران، نوزادان و واکسیناسیون، به ‌مراتب بهتر از کشورهای نامبرده است. همچنین در مواردی همچون سرطان دهانه رحم که در برخی کشور‌های در حال توسعه و حتی  توسعه یافته به ‌دلیل فرهنگ حاکم برجامعه، یک معضل  بهداشتی است، میزان ابتلا در ایران ۲/۳ ‌در ۱۰۰ هزار است که البته عواملی چون شرایط مذهبی حاکم بر جامعه، در کاهش این مهم تأثیر بسزایی داشته است. در سال‌های اخیر در بعد سلامت زنان پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای در کشور ما صورت گرفته، تا جایی که امید به زندگی در زنان ایرانی به‌طور متوسط به ‌‌۷۴ سال رسیده است. که این امر مرهون موفقیت در برنامه‌هایی هستند که برای ارتقای سلامت زنان در برنامه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت گنجانده شده اند.

 پر واضح است که تمامی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حوزه سلامت  و به خصوص سلامت زنان باید بر اساس شواهد موجود بوده، با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هم خوانی داشته باشد. در غیر اینصورت این تلاش ها و برنامه ها موفقیت آمیز نخواهد بود و این مهم بر عهده تمامی متخصصین و مراکز تحقیقاتی است که شواهد لازم برای اتخاذ برنامه های سلامت زنان را فراهم آورده تا تحقیقات انجام شده در این زمینه به اتخاذ مناسب برنامه های غربالگری، پیشگیری و درمانی در زمینه سلامت زنان منجر شود.


مطالب مرتبط :
اهم مقالات منتشر شده در خصوص سلامت زنان:The incidence rate of hip fracture in Shiraz, Iran during ۲۰۰۸-۲۰۱۰

Maharlouei N۱Khodayari MForouzan FRezaianzadeh ALankarani KB
Arch Osteoporos. ۲۰۱۴ Dec;۹(۱):۱۶۵. doi: ۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۶۵۷-۰۱۳-۰۱۶۵-۹. Epub ۲۰۱۴ Jan ۱۵   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۲۴۴۲۴۸۷۶
The preference of Iranian women to have normal vaginal or cesarean deliveries

Maharlouei N۱Rezaianzadeh A۲Hesami E۳Moradi F۳Mazloomi E۳Joulaei H۱Khodayari M۱Lankarani KB.

J Res Med Sci. ۲۰۱۳ Nov;۱۸(۱۱):۹۴۳-۵۰   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۲۴۵۲۳۷۸۰.

Prevalence and risk factors of reproductive tract infections among a defined population of Iranian women

Maharlouei N۱Barooti ESharif FHosseini HLankarani KB.

Sex Health. ۲۰۱۳ Aug;۱۰(۴):۳۱۱-۵. doi: ۱۰.۱۰۷۱/SH۱۲۱۹۳  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۲۳۷۰۲۱۶۰

Pregnancy rate after endometrial injury in couples with unexplained infertility: A randomized clinical trial

Parsanezhad ME۱Dadras N۱Maharlouei N۲Neghahban L۱Keramati P۱Amini M۱

Caesarean delivery in south-western Iran: trends and determinants in a community-based survey

Maharlouei N۱Moalaee MAjdari SZarei MLankarani KB 

Med Princ Pract. ۲۰۱۳;۲۲(۲):۱۸۴-۸. doi: ۱۰.۱۱۵۹/۰۰۰۳۴۱۷۶۲. Epub ۲۰۱۲ Aug ۲۲  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۲۲۹۲۲۳۴۹ 

Maternal mortality rate in Fars Province: trends and associated factors in a community-based survey

Arch Iran Med. ۲۰۱۲ Jan;۱۵(۱):۱۴-۷. doi: ۰۱۲۱۵۱/AIM.۰۰۶  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۲۲۲۰۸۴