سلامت روان

کارشناس مسئول : دکتر بهنام هنرور - متخصص پزشکی اجتماعی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
معرفی موضوع :
با ورود به سده اخیر اهمیت آنچه به عنوان بیماری­های غیر قابل انتقال معرفی می­شود، بالا رفته است. اگرچه در قرن چهاردهم هجری شمسی انسان به توفیقات گسترده­ای برای بهبود و ارتقای بهداشت عمومی و کنترل بیماری­ها دست یافته است و با کاهش مرگ و میر بیماری­های عفونی واگیردار، متوسط عمر انسان­ها افزایش یافته است، اما سایر بیماری­های غیر واگیر در حال افزایش می­باشند­. در حال حاضر اختلالات روانی چهار مورد از ده علت عمده ناتوانی در سراسر جهان را به خود اختصاص می­دهد.در جهان شیوع در تمام عمر اختلالات روانی بیش از ۲۵ درصد و شیوع این اختلالات در هر مقطع زمانی حدود ۱۰ درصد در جمعیت بالغ تخمین زده می شود.در سال ۲۰۰۶، حدود ۱۳ درصد از کل بار بیماری ها به علت اختلالات روانی ارزیابی شده و این میزان تا سال ۲۰۲۰ به ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.در ایران شیوع تمام عمر اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال کشور بیش از ۲۰ درصد برآورد می شود.که در این میان اختلالات خلقی و اضطرابی بیشترین شیوع را دارد.اختلالات روانی با ایجاد هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم اثرات زیان باری بر جامعه می گذارند. به طوری که بیشترین از کار افتادگی ها را در کشور ما تشکیل می دهند. از اینرو  کاهش ۱۰ درصدی بار اختلالات روانی از اهداف مهم در برنامه های بهداشت و درمان کشور قرار گرفته است.     
مطالب مرتبط :