دبیرخانه پایش طرح تحول سلامت:

اعضای دبیرخانه:
- دکتر احمد کلاته ساداتی (مسئول دبیرخانه)
- دکتر حسن جولایی
- دکتر سولماز قهرمانی


اهداف مبنایی پایش و پژوهش:
- پژوهش در مبانی طرح تحول
- پژوهش در بخش های مختلف طرح
- مقایسه تطبیقی بین طرح تحول در ایران با سایر کشور ها
- مستندسازی تغییرات در سطوح فردی،میانه و کلان در نظام سلامت

 

طرح های تحقیقاتی در حال انجام:

۱- To present a model for recent health system reform in Iran based on its process by using of grounded theory(PhD Disseartation.
۲-Evaluation the determinant factors on patients readmission on Shahid faghihi hospital.
۳-investigation on patients out of pocket p)ayoff at Namazi hospital(before and after Health Sector Evolution).
۴-Nurses burn out before and after Health Sector Evolution.

 
دبیر خانه پایش طرح تحول سلامت از کلیه پژوهشگران با رویکرد های سیاستگذاری،جامعه شناختی ، مدیریت و سایر رویکرد های بین رشته ای در موضوع طرح تحول دعوت به همکاری جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط دارد.

 

 
لینک های مرتبط: