کارگاه ها/ژورنال کلاب ها

جهت دریافت اسلاید های ژورنال کلاب برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ کلیک کنید.
جهت دریافت اسلاید های ژرنال کلاب اشتباهات رایج در متاآنالیز کلیک کنید.


اطلاعیه برگزرای کارگاه آشنایی با علم فارماکواپیدمیولوژی و فارماکوویژیلانس (اصول و مقدمات)
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com