دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی نیمسال دوم تحصیلی 93-92

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در نظر دارد تا از بین متقاضیان فارغ التحصیل در یکی از رشته های دکترای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جهت تحصیل در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی با گرایش سیاستگذاری سلامت جهت نیمسال دوم تحصیلی 93-92 اقدام نماید. متقاضیان می توانند آخریم رزومه و مدارک تحصیلی خود را به آدرس زیر ارسال کنند و با شماره تلفن مرکز تماس حاصل نمایند.

health.policy.research@gmail.com

Tel: 07112309615

آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی

واحد دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


دانشجویان در حال تحصیل :

 2j.jpgدکتر حسن جولایی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت
عنوان پایان نامه:

 تحلیلی بر فرآیند اصلاحات نظام سلامت در ایران و مقایسه با سایر کشور ها (مطالعه تلفیقی)

2p.jpg.jpgدکتر پیام پیمانی
دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دارویی
عنوان پایان نامه:
ار اتوفاژی جهت درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C مقاوم به درمان استاندارد  و ارزیابی فارماکواپیدمیولوژیک (مطالعه پایلوت)

2b.jpgدکتر مرضیه بخشایش کرم
دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت در بیماری های غیر واگیر
عنوان پایان نامه: -

2g.jpgدکترمریم قریشی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت در بیماری های غیر واگیر
عنوان پایان نامه: -
63.jpgخانم مریم اکبری
دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت
عنوان پایان نامه: -
66.jpj.jpgآقای رضا تبریزی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت در بیماری های غیر واگیر
عنوان پایان نامه: -

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com