MPH مجازی
يكی از انقلاب های عرصه آموزش، رويكرد يادگيری الكترونيكی است . اين شيوه آموزشی ويژگي های كاربر پسند منحصر به فردی دارد و امكان يادگيری در هر زمان و مكان و آموزش فردی را در كنار يادگيری مشاركتی و مبتنی بر نياز فراهم كرده است .آنچه موجب رشد و توسعه سريع آموزش های
مجازی در سراسر جهان شده رشد انفجار گونه اطلاعات و افزايش جهانی تقاضا برای برخورداری از فرصت های يادگيری است.
بدیهی است تحصیل به شیوه مجازی با توجه به ماهیت خاص رشته، منجر به درک عمیق تر و کسب تجربه منحصر به فرد در یادگیرندگان خواهد شد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر
مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شیراز  نيز در راستای رسالت آموزشی خود و همگام با رشد و توسعه كشور قصد دارد ضمن بسترسازی مناسب، رويكرد يادگيری الكترونيكی را نيز در كنار ساير روش های آموزشی با كيفيت مناسب ارائه نمايد.
جهت اطلاع از برنامه های  MPH این مرکز اینجا را کلیک کنید.فرم های پابان نامه دوره MPH مجازی

آیین نامه دوره های آموزشی از راه دور

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com