برنامه های آموزش مداوم 

  همکار گرامی در صورتیکه تا کنون  در سامانه اداره آموزش مداوم عضو نشده اید حداکثر تا مدت 72 ساعت پس از برگزاری سمینارها به سایت این اداره به آدرس 
shiraz.ircme.ir   مراجعه و نسبت به عضویت اولیه اقدام نمایید.    
   

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com