کارگاه ترجمان دانش

بنام خدا
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در راستای هدف خود در جهت انتشار بسته ترجمان دانش اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی و محققین نموده است.اولین کارگاه در تاریخ شهریورماه 1391 توسط جناب آقای دکتر هنرور برگزار گردید.  
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com