اعضا


 2p.jpg.jpg

 دکتر پیام پیمانی
مسوول گروه
استادیار،متخصص فارماکولوژی(فارماکواپیدمیولوژی)
 عضو پیوسته گروه فارماکواپیدمیولوژی
Email: peymani.payam@gmail.com
 رزومه 

  دکتر مرضیه زارع
دکترای حرفه ای داروسازی - MPH سیاستگذاری سلامت
 عضو پیوسته گروه فارماکواپیدمیولوژی

Email: Zarema@sums.ac.ir
 رزومه


  دکترلیلا زارعی

پی اچ دی اقتصاد و مدیریت دارویی

 پژوهشگر

 

Email: leilazarei89@gmail.com

 رزومه

 


 


دکترایمان کریم زاده

Email: 

رزومه

  

 دکتر خسرو کشاورز

Email: 

رزومه
 


 

دکتر فریبا احمدی زر
استاد مدعو

Email:

رزومه


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com