کارگاه ها/ کتاب ها

کارگاه : آشنایی با علم  فارماکواپیدمیولوژی و فارماکوویژیلانس(اصول و مقدمات)

ارائه دهندگان :

دکتر پیام پیمانی-دکتری حرفه ای داروسازی و دانشجوی دکتری تخصصی فارماکواپیدمیولوژی. دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر صبا عفیفی- دکتری حرفه ای داروسازی وپژوهشگر  مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامتدانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
جهت اطلاع از برنامه کارگاه کلیک کنید.

 

کتاب ها:
گردآوری کتاب آشنایی با مفاهیم فارماکواپیدمیولوژی
گردآورنده گان: دکتر پیام پیمانی- دکتر سیامک صبور- دکتر میر علیمحمد سبزقبائی
تحت راهنمایی: دکتر کامران باقری لنکرانی
با  همکاری: دکتر محمد صالحی مرزیجرانی

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com