هپاتیت های ویروسی (تاریخ به روز رسانی : 1393/6/9 )                                                                  
 
معرفی موضوع :

هپاتیت های ویروسی یکی از پنج عامل عفونی مرگ و میر زودرس انسان در سطح جهان است. بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت،5 درصد مردم دنیا ناقل هپاتیت B هستند.کشندگی بیماری 1 درصد است. هپاتیت های BوC وD عمدتا از طریق خون و ترشحات منتقل می شود. سایر ویروس هایی که تا کنون به عنوان عوامل ایجاد  هپاتیت خونزاد شناسایی شده اند ویروس های Aو EوG هستند. حدود 3% از جمعیت جهان به هپاتیت C  آلوده اند. 40% از سرطان های اولیه کبد و 50-40% از موارد سیروز کبدی در بین مبتلایان به هپاتیت C  بوده سالانه حدود 1 تا 1/5 میلیون نفر از عوارض هپاتیت جان باخته اند.

 

انواع هپاتیت های ویروسی:

تا کنون پنج نوع ویروس های هپاتیت شناسایی شده اند که شامل A, E,   B, C, D,  هستند و پیش بینی می شود که دو نوع عامل ویروسی دیگر یعنی H-F نیز در آینده شناسایی می شود.ویروس های شناخته شده عمدتا از نوع RNA ویروس هستند و فقط نوع B از خانواده DNA ویروس است. ویروس های A و E  بدون پوشش هستند و از طریق مدفوعی دهانی منتقل می شوند و در بدن انسان فقط در کبد تکثیر می یابند. این دو نوع ویروس فقط هپاتیت حاد را ایجاد می کنند و مزمن نمی شوند.انواع Bو C دارای پوشش هستند و از طریق خون و مشتقات آن به انسان منتقل می شوند. و علاوه بر هپاتیت حاد باعث ایجاد هپاتیت مزمن نیز می شوند. تکثیر خارج کبدی در این دو نوع ویروس ثایت شده است.هپاتیت نوع D همیشه همراه با نوع B اتفاق می افتد و به تنهایی نمی تواند بیماری ایجاد کند.


دوره نهفتگی بیماری :

دوره کمون هپاتیت A ،50-15 روز ، هپاتیت B 180-40 روز، هپاتیت C 45 روز، و هپاتیت E 60-15 روز است.

سیر طبیعی بیماری :

هپاتیت ویروسی یک بیماری عفونی سیستماتیک است که به دلیل تمرکز ویروس در کبد، علایم بالینی، بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی ناشی از تخریب پیوند کبد از تظاهرات بارز آن است. از نظر بالینی سه تابلوی مشخص دارد:

هپاتیت حاد: در بالغین ایرانی شایع ترین علت هپاتیت حاد ویروسی، هپاتیت B است. و در سنین کودکی مهم ترین علت هپاتیت حاد هپاتیت A می باشد. هپاتیت E  نیز یکی از علل هپاتیت حاد در مناطق آندمیک با بهداشت پایین است و هپاتیت C به ندرت هپاتیت حاد ایجاد می کند.

هپاتیت برق آسا:  وقتی هپاتیت ویروسی شدید باشد و طی 8-2 هفته پس از شروع بیماری باعث اغمای کبدی شود هپاتیت را نوع برق آسا می گویند.و در زمانی که نارسایی کبدی بین 24-8 هفته پس از شروع بیماری رخ دهد هپاتیت را نوع Sub-fulminant می نامند.مهم ترین و شایع ترین علت هپاتیت فولمینانت بیشتر است و به خصوص در 25% زنان حامله که در سه ماهه سوم دچار عفونت HEV می شوند.به شکل فولمینانت همراه با انسفالوپاتی و نارسایی کلیه تظاهر می یابد.


هپاتیت مزمن: ویروس های نوع A و E بیماری مزمن ایجاد نمی کنند. مهم ترین علل هپاتیت مزمن ویروسی هپاتیت B  و C است. هپاتیت D نیز دارای اهمیت است ولی فقط در افرادی که همزمان به نوع B هم مبتلا هستند .

راههای انتقال:

·        هپاتیت C B, D,: انتقال از مادر به فرزند – انتقال جنسی – خون و فرآورده های خونی(مهمترین منبع عفونت )

·        هپاتیت A: مدفوعی – دهانی

·        هپاتیت E: آب آلوده


پیشگیری و کنترل:

-         آموزش افراد و خانواده ها برای انجام آزمایش و خدمات پیشگیری مرتبط

-         مصون سازی فعال(واکسیناسیون) در افراد در معض خطر

-         گندزدایی ابزار و وسایل

-         حفظ و پایش سلامت خون

-         اجرای برنامه های کاهش آسیب در زندان ها

-         کشف به موقع همه گیری ها  و استفاده از آب آشامیدنی سالم.


2014 Resolution on Viral Hepatitis 


لینک های مرتبط :
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com