معرفی موضوع :
اپیدمیولوژی بیماری های واگیر :
سازمان جهانی بهداشت، در آخرین گزارش های خود درصد بالایی از علل مرگ را در سطح جهان مستقیما به بیماری های عفونی نسبت داده است. و متذکر شده است که این بیماری ها بر میزان مرگ ناشی از سایر بیماری ها نیز افزوده است و هر چند حدود 26 درصد کل موارد مرگ ناشی ناشی از بیماری ها و آسیب ها را به خود اختصاص داده اند.ولی به طور غیر مستقیم در وقوع مرگ های ناشی از سایر بیماری ها نیز دخالت دارند. بر اساس این گزارش، نسبت موارد مرگ مستقیم ناشی از بیماری ها در سطح جهان به ترتیب نزولی، شامل بیماری های قلبی – عروقی (2/29 درصد)، بیماری های عفونی (2/26%)، سرطان ها(8/12%)،آسیب ها (1/9%)، بیماری های تنفسی (5/6%)، مشکلات پیرامون زایمان(6%)، بیماری های گوارش(4/3%) و سایر موارد(8/6%).
در گزارش دیگری توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2007 آمده است که بیماری های عفونی در سال های اخیر نه تنها با سرعت بیشتری گسترش یافته اند بلکه از دهه 1970 به بعد بیش از هر زمان دیگری به صورت نوپدید پا به عرصه وجود گذاشته، بیش از چهل بیماری جدید و بی سابقه را به وجود آورده اند و طی پنج ساله اخیر (تا سال 2007)بیش از هزار ویکصد همه گیری ثابت شده را به بار آورده اند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت تا سال 2025، هنوز 5 میلیون مورد مرگ در میان کودکان زیر 5 سال وجود خواهد داشت و 97% این موارد در جهان در حال توسعه رخ خواهد داد. این در حالی است که اغلب موارد آن ناشی از بیماری های عفونی و از جمله پنومونی و اسهال توام با سوء تغذیه می باشد.تخمین زده میشود که 5/3 بیلیون نفر از مردم دنیا دچار عفونت های ناشی از انگل های روده می باشند، حدود 600 میلیون نفر آنان در معرض خطر ابتلا به شیستوزومیازیس هستند،20 میلیون نفر مبتلا به پاراگونیمیازیس ریوی و قریب 4/2 میلیون نفر ،دچار فاسیولیازیس کبدی می باشند و بالاخره سازمان جهانی بهداشت، میزان موارد عفونت ناشی از HIV/AIDS را تا پایان سال 2007 میلادی، بالغ بر 72 میلیون مورد، تخمین زده اند. این در حالی است که بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها با تلاش های نهادینه و برنامه ریزی های زمان بندی شده، کاملا قابل پیشگیری و کنترل است.
وضعیت بیماری های واگیر در EMRO  :
در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، بیماری های عفونی یکی از علل عمده مرگ و میر و به عنوان یکی از عوامل مطرح موانع اجتماعی و رفاه اقتصادی به شمار می آید. در طی سال های 2009- 2005 پیشرفت قابل توجهی در کنترل بیماری های واگیر در منطقه در جهت حرکت به سوی اهداف جهانی ریشه کنی، حذف و کنترل این بیماری ها انجام گرفته شده است. از جمله پوشش بالای 88 درصد واکسیناسیون برای اولین بار در منطقه، دستیابی 16 کشور به پوشش 90 درصدی DPT3، و در چهار کشور دیگر پوشش نزدیک به 90 درصد.از سال 1994 ، در حدود 384 میلیون کودک در منطقه علیه سرخک واکسینه شدند. موارد سرخک به طی سال های 2009- 1998 ، 80% کاهش یافت. و هشت کشور به برنامه حذف سرخک نزدیک شدند. تعهد به ریشه کنی درانکولیازیس، پیشرفت قابل توجهی در چندین کشور در جهت کنترل اپیدمی ایدز، موفقیت در گزارش، کشف و درمان موفقیت آمیز بیماری سل در منطقه.
چشم اندازها برای کنترل بیماری های واگیر در منطقه:
  •  حذف و ریشه کنی بیماری های خاص
  •  گسترش مناطق عاری از بیماری
  • ارائه یک واکسن ایمن برای هر بیماری دوران کودکی برای هر کودک
  • مهار همه گیری HIV/ AIDS
  •  کاهش 50 درصدی بار بیماری سل - حرکت به سوی برنامه حذف
  •   توجه به خطر بیماری های نوپدید و بازپدید

capture1.jpg
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com