سلامت زنان

کارشناس مسئول : دکتر نجمه مهارلویی - متخصص پزشکی اجتماعی- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

معرفی موضوع :
سلامت از مهمترین مؤلفه های توسعه پایدار بوده و دسترسی به خدمات پایه سلامت از اجزای اصلی حقوق بشر می باشد. زنان به دلیل گذراندن دوره های خاص از جمله حاملگی، زایمان، شیردهی و یائسگی، گروه آسیب پذیر جامعه از نظر سلامت محسوب شده،  نیازمند خدمات ویژه پیشگیری، سلامت و درمان می باشند. از طرفی افزایش میزان بی سوادی، فقر اقتصادی و بیکاری، دسترسی به خدمات پایه بهداشتی و سلامت را برای زنان دشوارتر ساخته است. این در حالیست که تأمین سلامت زنان نه تنها به افزایش شاخص های سلامت جامعه کمک خواهد کرد، بلکه باعث ارتقای سلامت خانواده نیز می گردد.

در حال حاضر برخی شاخص‌های بهداشتی کشور ما در مقایسه با برخی از کشور‌های همسایه مانند ترکیه، سوریه، مصر و اردن وضعیت بهتری دارد. در ایران شاخص مرگ و میر مادران، نوزادان و واکسیناسیون، به ‌مراتب بهتر از کشورهای نامبرده است. همچنین در مواردی همچون سرطان دهانه رحم که در برخی کشور‌های در حال توسعه و حتی  توسعه یافته به ‌دلیل فرهنگ حاکم برجامعه، یک معضل  بهداشتی است، میزان ابتلا در ایران 2/3 ‌در 100 هزار است که البته عواملی چون شرایط مذهبی حاکم بر جامعه، در کاهش این مهم تأثیر بسزایی داشته است. در سال‌های اخیر در بعد سلامت زنان پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای در کشور ما صورت گرفته، تا جایی که امید به زندگی در زنان ایرانی به‌طور متوسط به ‌‌74 سال رسیده است. که این امر مرهون موفقیت در برنامه‌هایی هستند که برای ارتقای سلامت زنان در برنامه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت گنجانده شده اند.

 پر واضح است که تمامی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حوزه سلامت  و به خصوص سلامت زنان باید بر اساس شواهد موجود بوده، با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هم خوانی داشته باشد. در غیر اینصورت این تلاش ها و برنامه ها موفقیت آمیز نخواهد بود و این مهم بر عهده تمامی متخصصین و مراکز تحقیقاتی است که شواهد لازم برای اتخاذ برنامه های سلامت زنان را فراهم آورده تا تحقیقات انجام شده در این زمینه به اتخاذ مناسب برنامه های غربالگری، پیشگیری و درمانی در زمینه سلامت زنان منجر شود.


مطالب مرتبط :
اهم مقالات منتشر شده در خصوص سلامت زنان:


The incidence rate of hip fracture in Shiraz, Iran during 2008-2010

Maharlouei N1Khodayari MForouzan FRezaianzadeh ALankarani KB
Arch Osteoporos. 2014 Dec;9(1):165. doi: 10.1007/s11657-013-0165-9. Epub 2014 Jan 15   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24424876

The preference of Iranian women to have normal vaginal or cesarean deliveries

Maharlouei N1Rezaianzadeh A2Hesami E3Moradi F3Mazloomi E3Joulaei H1Khodayari M1Lankarani KB.

J Res Med Sci. 2013 Nov;18(11):943-50   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523780.

Prevalence and risk factors of reproductive tract infections among a defined population of Iranian women

Maharlouei N1Barooti ESharif FHosseini HLankarani KB.

Sex Health. 2013 Aug;10(4):311-5. doi: 10.1071/SH12193  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23702160

Pregnancy rate after endometrial injury in couples with unexplained infertility: A randomized clinical trial

Parsanezhad ME1Dadras N1Maharlouei N2Neghahban L1Keramati P1Amini M1

Caesarean delivery in south-western Iran: trends and determinants in a community-based survey

Maharlouei N1Moalaee MAjdari SZarei MLankarani KB 

Med Princ Pract. 2013;22(2):184-8. doi: 10.1159/000341762. Epub 2012 Aug 22  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922349 

Maternal mortality rate in Fars Province: trends and associated factors in a community-based survey

Arch Iran Med. 2012 Jan;15(1):14-7. doi: 012151/AIM.006  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/222084


سایر : 
مقالات مرتبط جهت مطالعه

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com