جامعه ایمن
معرفی موضوع :
الگوی پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن برای نخستین بار در سال میلادی از طرف دانشگاه کارولبنسکای سوئد پیشنهاد گردید. و به عنوان الگویی مناسب برای پیشگیری از حوادث در سطح شهرستان مورد قبول سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت.بر اساس این بیانیه ' تمام انسان ها باید از سطح ایمنی و سلامت یکسان برخوردار شوند ' ایده ایجاد برنامه جامعه ایمن باعث جلب توجه گروه های بسیاری از جمله واحد های بهداشتی محلی، آژانس های دولتی، گروه های خدماتی و دیگر گروه های مرتبط که تا کنون در برنامه های پیشگیری از آسیب ها فعال بوده اند، خواهد شد.۱۳ سال پس از اجرای موفقیت آمیز این برنامه در لیند کوپینگ در سال ۱۹۸۹ در اولین کنفرانس جهانی پیشگیری از حوادث و ارتقا ایمنی، برنامه جامعه ایمن رسما پیشنهاد گردید.
ایجاد جامعه ایمن با توجه به ابعاد مختلف حوادث شایع توسط استراتژی های زیر طراحی می شود:
۱- مشارکت بین بخشی و ایجاد تشکیلاتی بر اساس همکاری بین بخشی که هر کدام از سازمان ها مسئولیت اجرای برنامه جامعه ایمن را در حیطه اختیارات خود قبول کنند.
۲- برنامه ریزی برای ارتقا ایمنی هر دو جنس در همه سنین تا همه محیط و همه موقعیت ها را تحت پوشش قرار دهد.
۳- برنامه ریزی برای ارتقا ایمنی گروه ها و محیط های در معرض خطر که هدفش ارتقا ایمنی گروه ها و محیط های در معرض خطر باشد.
۴- نظام ثبت حوادث، برنامه های که تعداد موارد مصدومین و علل حوادث را ثبت و مستند سازی  کند.
۵- نظام ارزشیابی که مراحل اجرای برنامه و تاثیرات آن را بررسی کند.
۶- حضور مستمر در شبکه ملی و بین المللی جوامع ایمن

برنامه جامعه ایمن در ایران :
طرح اولیه جامعه ایمن در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان پیشگیری از حوادث در سطح شهرستان تدوین شده است.این طرح به صورت پایلوت در شهرهای زیر از سال ۱۳۷۶ آغاز شد.
کاشمر(خراسان رضوی)، لاهیجان ( گیلان)، بوشهر( بوشهر)، شازند(مرکزی)، اسلامشهر(تهران) در سال ۱۳۸۳ برنامه جامعه ایمن در یک شهر از هر دانشگاه (۴۰ شهرستان ) اجرا شد. در سال ۱۳۸۴ این برنامه در ۲ شهر از هر دانشگاه اجرا شد.و در سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۲۵ شهرستان مجری   برنامه جامعه ایمن در کشور می باشند.
اهداف برنامه ملی جامعه ایمن :
هدف کلی : پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث و ارتقا ایمنی
اهداف اختصاصی : 
۱- کاهش وقوع آسیب های ناشی از حوادث
۲- کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث
۳- کاهش میزان معلولیت های ناشی از حوادث
استراتژی برنامه در ایران :
۱- جلب حمایت مسئولین سیاسی
۲- جلب همکاری های سازمان های دولتی و غیر دولتی و مردم
۳- ارتقا آگاهی مردم نسبت به حوادث و اصول ایمنی
۴- جمع آوری اطلاعات لازم و الویت بندی بر اساس معیار های موجود
۵- طراحی و اعمال مداخله مبتنی بر شواهد و الویت های هر جامعه
۶- پژوهش
۷- پایش و نظارت 
۸- ارزشیابی

دستاورد های برنامه جامعه ایمن :
- شرکت فعال تمام نهاد ها و ارگان ها به صورت نسبی جهت همسو کردن برنامه های پیشگیری از حوادث
- ایجاد حساسیت و وحدت رویه در مسئولین در ارتباط با پیشگیری از حوادث
- فرهنگ سازی در بین مردم با توجه به آموزش های مستمر
- الویت بندی مشکلات برنامه پیشگیری از حوادث
- گسترش برنامه جامعه ایمن در سطح کشور
- پیوستن به شبکه جهانی جامعه ایمن

Safe Community Monthly News

 

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com