طرح سيستم جامع جمع آوري و يكپارچه سازي داده هاي تصادفات

قاسم معافيان، محمد رضا آقابيگي، سيد تقي حيدري، كامران باقري لنكراني
مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

صدمات ناشي از تصادفات به عنوان يكي از مهم ترين مشكلات سلامت، مرگ ومير در دنيا به شمار مي رود . پيشگيري از تصادفات و آسيب هاي ناشي از آن يكي از اساسي ترين چالش هاي اجتماعي و اقتصادي ، در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود. داشتن اطلاعات دقيق، قابل اطمينان و جامع حوداث ترافيكي براي تهيه راه كارهاي عملي كاهش مرگ و مير، مصدومين تصادفات، ايمني جاده ها، تصحيح جاده هاي پرخطر، توسعه خدمات پزشكي در نقاط پرحادثه، تجهيز دستگاههاي مرتبط با حوداث ترافيكي از جمله پليس، اورژانس و هلال احمر امري ضروري مي باشد . از اهداف مهم ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي واحد مي تواند به موارد زير اشاره كرد:ادامه...

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com