بیماری های قلبی - عروقی
معرفی

بیماری های قلبی - عروقی شایع ترین علت مرگ و میر در بیشتر کشور های جهان و مهمترین علت از کارافتادگی است.در شروع قرن بیستم بیماری های قلبی - عروقی مسئول کمتر از 10 درصد کل مرگ ها در سراسر جهان بوده است.در شروع قرن بیست و یکم بیماری های قلبی - عروقی مسئول تقریبا نیمی از کل مرگ و میر های کشورهای توسعه یافته و 25 درصد مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه بود.پیش بینی می شود که تا سال 2020 میلادی، بیماری های قلبی - عروقی منجر به مرگ 25 میلیون نفر در سال خواهند شد.و بیماری های عروقی نسبت به به بیماری های عفونی پیشی گرفته، عامل شماره یک مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان می گردند.سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که تا سال 2020 تعداد کل مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونری از 7/1 میلیون به مورد در سال 2002 به 11/1 میلیون مورد افزایش خواهد یافت.

 6 حقیقت کلیدی در بیماری های قلبی - عروقی
- بیماری های قلبی - عروقی علت اول مرگ و میر در سراسر جهان هستند.
- تخمین زده می شود 17/3 میلیون نفر در سال 2008 ار بیماری های قلبی - عروقی فوت کرده که معادل 30 درصد از تمام مرگ و میر جهانی می باشد.
- بیش از 80 درصد موارد مرگ و میر در کشور های با درآمد متوسط و پایین می باشد و تقریبا در زنان و مردان به یک نسبت می باشد
- علت اصلی مرگ از بیماری های قلبی - عروقی، بیماری های عروق کرونری و سکته مغزی می باشد و این میزان تا سال 2030 به 23/3 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.و بیماری های قلبی - عروقی همچنان در صدر علل مرگ و میر قرار دارند.
- بیشتر موارد  مرگ ناشی از این بیماری ها را می توان با کنترل عوامل خطر (مصرف دخانیات - رژیم غذایی ناسالم -چاقی - عدم فعالیت بدنی - فشار خون بالا- دیابت) پیشگیری کرد.
- 9/4 میلیون مرگ در هر سال، و یا 16/5 درصد از تمام موارد مرگ را می توان به فشار خون بالا نسبت داد.فشار خون بالا عامل 51 درصد مرگ و میر ناشی از سکته مغزی و 45 درصد مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی - عروقی می باشد.


capture4.png

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com