معرفی موضوع :
با ورود به سده اخير اهميت آنچه به عنوان بيماري­هاي غير قابل انتقال معرفي مي­شود، بالا رفته است. اگرچه در قرن چهاردهم هجري شمسي انسان به توفيقات گسترده­اي براي بهبود و ارتقاي بهداشت عمومي و كنترل بيماري­ها دست يافته است و با كاهش مرگ و مير بيماري­هاي عفوني واگيردار، متوسط عمر انسان­ها افزايش يافته است، اما ساير بيماري­هاي غير واگير در حال افزايش مي­باشند­. در حال حاضر اختلالات رواني چهار مورد از ده علت عمده ناتواني در سراسر جهان را به خود اختصاص مي­دهد.در جهان شیوع در تمام عمر اختلالات روانی بیش از 25 درصد و شیوع این اختلالات در هر مقطع زمانی حدود 10 درصد در جمعیت بالغ تخمین زده می شود.در سال 2006، حدود 13 درصد از کل بار بیماری ها به علت اختلالات روانی ارزیابی شده و این میزان تا سال 2020 به 16 درصد افزایش خواهد یافت.در ایران شیوع تمام عمر اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال کشور بیش از 20 درصد برآورد می شود.که در این میان اختلالات خلقی و اضطرابی بیشترین شیوع را دارد.اختلالات روانی با ایجاد هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم اثرات زیان باری بر جامعه می گذارند. به طوری که بیشترین از کار افتادگی ها را در کشور ما تشکیل می دهند. از اینرو  کاهش 10 درصدی بار اختلالات روانی از اهداف مهم در برنامه های بهداشت و درمان کشور قرار گرفته است.     

مطالب مرتبط :  


 
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com