هپاتیت B&C&D

اهمیت بهداشتی :

هپاتیت های ویروسی یکی از پنج عامل عفونی مرگ و میر زودرس انسان در سطح جهان است.بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت،5 درصد مردم دنیا ناقل هپاتیت B هستند.کشندگی بیماری 1 درصد است.
هپاتیت های BوC وD  عمدتا از طریق خون و ترشحات منتقل می شود.سایر ویروس هایی که تا کنون به عنوان عوامل ایجاد  هپاتیت خونزاد شناسایی شده اند ویروس های Aو EوG هستند.حدود 3% از جمعیت جهان به هپاتیت C  آلوده اند. 40% از سرطان های اولیه کبد و 50-40% از موارد سیروز کبدی در بین مبتلایان به هپاتیت C  بوده سالانه حدود 5/1-1 میلیون نفر از عوارض هپاتیت جان باخته اند.

هپاتیت B:

هپاتیت B  در 70% موارد آلودگی به صورت بدون علامت یا بدون یرقان است. و در 30% موارد علائم بالینی هپاتیت حاد دیده می شود.در گروهی که هپاتیت بدون زردی ظاهر می شود، خطر مزمن شدن بیشتر است.در نوزادان و افراد با ضعف ایمنی، معملا زردی وجود ندارد.


      تقسیم بندی مناطق جهان از نظر شیوع آلودگی به HBV
 
شیوع کمکمتر از 2 %قسمت های عمده ای از آمریکا- استرلیا و نواحی شمال اروپا
 شیوع متوسط2-7 %قسمت عمده آسیا- شمال آفریقا - نواحی شرقی آمریکای جنوبی
شیوع بالابیش از 8 %آفریقا- جنوب شرقی آسیا- آلاسکا

نکته : در نواحی با شیوع بالا، اغلب موارد آلودگی در زمان تولد اتفاق می افتد. در سایر نواحی جهان بیشتر موارد آلودگی پس از بلوغ ، طی تماس با خون و سایر ترشحات آلوده اتفاق می افتد.حداکثر شیوع سنی بیماری در گروه سنی 49-30 سال است.اکثر ناقلان سالم قبل از 6 سالگی آلوده شده اند.

5 حقیقت کلیدی در مورد هپاتیت B: (منبع WHO)

- هپاتیت B یک عفونت ویروسی است که به کبد حمله کرده و ایجاد هپاتیت حاد یا مزمن می کند.
-  ویروس از طریق تماس با خون یا دیگر مایعات بدن از یک فرد آلوده منتقل می شود.
- بیش از 780/000 نفر سالانه در نتیجه عوارض هپاتیت B می میرند.
- هپاتیت B یک خطر شغلی مهم برای کارکنان بهداشتی است.
- هپاتیت B قابل پیشگیری است به وسیله یک واکسن بی خطر و موثر که در حال حاضر در دسترس می باشد.

پراکندگی بیماری در ایران:

برآورد می شود نزدیک به 1/5 میلیون نفر در ایران آلوده به ویروس هستند.میزان آلوده شدگان به ویروس هپاتیت B ، حدود 2% است.توزیع جنسی آلودگی، به HBV در زنان 35% و در مردان 65% گزارش شده است.


                                              مقایسه انواع هپاتیت های خونزاد:
ویروسهپاتیت BIهپاتیت Cهپاتیت D
راه انتقالخون و ترشحاتخون و ترشحاتخون و ترشحات
دوره کمون28-160 روز14-160 روزنامشخص
ایجاد هپاتیت مزمن             +              +                +
دوره عفونت زاییدر تمام مدت مثبت بودن HBS-Agدر تمام مدت مثبت بودن HCV-RNAدر مدت مثبت بودن HDV-RNA
معیار های تشخیصHBs-Ag , Anti HBC--IgMHCV-RNA , HCV- E lisa Anti- HDV,HBS-Ag-Ab

هپاتیت C:
در هپاتیت C،زردی کمتر از هپاتیت B شایع است. اگرچه عفونت اولیه در 90% موارد بدون علامت یا خفیف است، 80-50% موارد به عفونت مزمن تبدیل می شوند که نیمی از آنها در طول زمان تبدیل به سیروز یا سرطان کبد می شود.هپاتیت C عامل 90 تا 95 درصد موارد هپاتیت، پس از تزریق خون و علت اصلی بیماری مزمن کبدی در دنیاست.

8 حقیقت کلیدی در مورد هپاتیت C:

- هپاتیت C یک بیماری کبدی ناشی از ویروس هپاتیت C است.این ویروس می تواند باعث هپاتیت نوع حاد یا مزمن شود.
- ویروس هپاتیت C یک ویروس حمل شونده با خون است.شایع ترین راه انتقال از طریق تزریقات پر خطر است.
- 130 تا 150 میلیون نفر در جهان به هپاتیت مزمن  C مبتلا هستند.
- تعداد قابل توجهی از افرادی که به فرم مزمن ویروس مبتلا هستند به سیروز کبدی یا سرطان کبد مبتلا می شوند.
- 350/000 تا 500/000 نفر در سراسر جهان از هپاتیت C می میرند.
- دارو های ضد ویروسی برای درمان وجود دارد اما در حال حاضر دسترسی به تشخیص و درمان کم است.
- درمان ضد ویروسی در 90-50 % از افراد تحت درمان موفقیت آمیز می باشد و می تواند در کاهش ابتلا به سرطان و سیروز کبدی موثر باشد.
- در حال حاضر هیچ گونه واکسنی برای هپاتیت C وجود ندارد با این حال تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com