مجلات


مجلات
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در زمینه فعالیت چاپ و انتشار مجلات متناسب با الویت های تحقیقاتی مرکز اقدام نموده است . در این راستا مجلاتی با عنوان مجله بین المللی سلامت مدرسه، مجله سلامت زنان،به زبان انگلیسی و هر 3 ماه یکبار، مجله پزشکی الکترونیک شیراز و مجله الکترونیک کلید به زبان فارسی و به صورت ماهانه انتشار می یابد.جهت دستیابی به محتوای مجلات مربوطه روی تصاویر زیر کلیک کنید.  
 
  


 

logo.jpg


 
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com