فرم ها و آیین نامه ها

ردیف


عنوان فرم
فایل
1
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی(فارسی)
WORD
3
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی(انگلیسی)
WORD
4
فرم پروپوزال پایان نامه ای(فارسی)
WORD
5
فرم تعهد نامه پروژه های تحقیقاتی
WORD
6
فرم تفاهم نامه پروژه های تحقیقاتی
WORD
7
فرم گزارش  پیشرفت کار
WORD
8
فرمت گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مصوب
PDF
9
فرم درخواست قسط اعتبار طرح تحقیقاتی
WORD
10
دستورالعمل طراحی پروپوزال
PDF

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com