اخبار و اطلاعيه ها
راه اندازی وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی1397-10-30

 به نام خدا
 وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی اسیایی فارماکواپیدمیولوژی  راه اندازی شده است. پژوهشگران و دانشجویان  گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند  به وب سایت های زیر می مراجعه کنند.

 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com