اخبار و اطلاعيه ها
اسامی دانشجویان مجاز در امتحان آینده پژوهی1397-10-22

 به نام خدا
 جهت مشاهده از اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در امتحان آینده پژوهی کلیک نماید. 

 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
 

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com