اخبار و اطلاعيه ها
نشست هم اندیشی تحلیل 40 ساله تجربه ایران در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی (Primary Health Care)*1397-10-1

 به نام خدا

نشست هم اندیشی تحلیل 40 ساله تجربه ایران در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی (Primary Health Care)*

 مورخ 17  آذرماه 1397  در شیراز  برگزار شد این نشست در سه قسمت برگزار شد. ادامه مطلب کلیک نماید.

 تصاویر 1 ، 2، 3

 باتشکر

 مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com