اخبار و اطلاعيه ها
راه اندازی سایت ترجمان دانش1397-4-13

 بنام خدا
 
جهت مشاهده از سایت ترجمان دانش کلیک نماید.

 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com