اخبار و اطلاعيه ها
ژورنال کلاب پژوهشکده سلامت با موضوع: بار بیماریهای غیر واگیر1396-8-8

 بنام خدا

 ژورنال کلاب پژوهشکده سلامت با موضوع: بار بیماریهای غیر واگیر
 جهت اطلاعات بیشتر کلیک نماید.
 
پایان خبر

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com