اخبار و اطلاعيه ها
دریافت تقدیر نامه سند برنامه آموزش مجازی به رئیس مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت1396-2-10

بنام خدا

 دریافت تقدیر نامه: تدوین  سند برنامه آموزش مجازی دوره آموزش عالی بهداشت عمومی سیاستگذاری سلامت به رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی از طرف رئیس دانشگاه.
پایان خبر


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com