اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


دکتر پیام پیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و مسئول کمیته پیگیری امور نخبگان خارج از کشور دانشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از مهندس بی رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رییس جمهور گردید1395-12-20

بنام خدا
دکتر پیام پیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و مسئول
کمیته پیگیری امور نخبگان خارج از کشور دانشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از مهندس بیرنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رئیس جمهور گردید.
در جلسه ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با هدف بررسی '' طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم" برگزار گردید مهندس بی رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رئیس جمهور از دکتر پیام پیمانی به عنوان مسئول پایگاه فعال و برتر در این طرح با دادن لوح تقدیر قدردانی کرد.

پایان خبر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com