اخبار و اطلاعيه ها
دومین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی1396-8-15

بنام خدا

دومین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ 9 آبان ماه 1396 در سالن ریاست سازمان غذا و دارو کشور در تهران با حضور جناب آقای دکتر چراغعلی قائم مقام سازمان غذا و دارو کشور برگزار گردید. در این نشست اعضای کمیته علمی از دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، اصفهان، تهران، شهید بهشتی (گروه داروسازی بالینی و اپیدمیولوژی)، ریاست دانشکده داروسازی زنجان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات مصرف و تجویز منطقی دارو علوم پزشکی تهران، و  مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور شرکت داشتند. در ابتدا دکتر نازیلا یوسفی دبیر اجرایی کنگره (عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)  توضیحاتی درباره امور اجرایی کنگره (محل برگزاری، اسکان مهمانان، امور ویزا مهمانان خارجی...) ارائه دادند. سپس دکتر پیام پیمانی دبیر علمی کنگره ( عضو هیئت علمی و مسئول گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت) توضیحاتی درباره برنامه علمی سخنرانی ها کارگاه های آموزشی و مهمانان خارجی کنگره ارائه دادند. در ادامه جناب آقای دکتر سبزقبایی نائب رییس کنگره (استاد فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) درباره سرفصل مهم سخنرانی های مهمانان داخلی و خارجی توضیحاتی ارائه نمودند. در انتها جناب آقای دکتر تمدن معاون آموزشی دانشکده داروسازی درباره مباحث آموزش فارماکواپیدمیولوژی در ایران توضیحاتی دادند و سپس  اساتید عضو کمیته علمی درباره برنامه علمی کنگره به تبادل نظر پرداختند.

گالری عکس

      1

2

3

4

5

پایان خبر

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com