اخبار و اطلاعيه ها
انتشار شماره آگوست مجله hepVoice1396-6-21

بنام خدا
انتشار شماره آگوست مجله hepVoice  کلیک نمایید.
با احترام
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com