اخبار و اطلاعيه ها
اولین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی1396-4-24

  بنام خدا
 اولین نشست کمیته علمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ 22 تیرماه 1396 در فرهنگستان علوم پزشکی در تهران برگزار گردید. در این نشست اعضای کمیته علمی از دانشگاه های علوم پزشکی شیراز/ اصفهان/ تهران /شهید بهشتی و سازمان غذا و دارو کشور شرکت داشتند. در ابتدا جناب آقای  دکتر لنکرانی ریاست کنگره (رییس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت) توضیحاتی درباره  اهمیت فارماکواپیدمیولوژی و تاریخچه این علم و چگونگی شروع به کار این کنگره دادند. در ادامه جناب آقای دکتر پیرویان رییس کمیته علمی کنگره( معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو کشور) درباره سیاست ها و عناوین مورد بحث و چگونگی تشکیل زیر کمیته های علمی در کنگره توضیحانی ایراد کردند. سپس دکتر پیام پیمانی دبیر علمی کنگره ( عضو هیئت علمی و مسئول گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت) گزارشی درباره مهمانان مدعو خارجی و سازمان بین المللی همکار با کنگره دادند و در ادامه درباره برنامه علمی و کارگاه های مرتبط با کنگره صحبت کردند. سپس  اساتید عضو کمیته علمی درباره برنامه علمی کنگره به تبادل نظر پرداختند. جلسه دوم کمیته علمی کنگره در مهرماه 1396 خواهد بود.
گالری عکس
1،
2
3
 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
 


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com