مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

هفتمین برنامه تبادل علم وفناوری1399-2-29

   بسمه تعالی
  جهت اطلاع از هفتمین برنامه تبادل علم وفناوری  کلیک نماید.
 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت