مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

کاربرد علوم داده جهت تصمیم گیری پیوند کبد و داده کاوی در علوم پزشکی1398-11-27


 باسمه تعالی
 جهت مشاهده از فایل های  آشنایی داده کاوی در علوم پزشکی و کاربرد علوم داده جهت تصمیم گیری در پیوند کبد روی لینک های زیر کلیک فرمایید.
 
با تشکر 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت