مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

سری اول سخنرانی های ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی تصادفات1398-11-16


بنام خدا 

سری اول مجموعه سخنرانی های ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی تصادفات به تفکیک سخنران به شرح ذیل می باشد جهت مشاهده بر روی نام سخنران کلیک نمایید.

 -دکتر امیر جعفر پور

 -دکترعلیرضا انصاری مقدم

- دکتر علیرضا اسماعیلی و دکتر شهریار بهزاد بصیرت

دکتر منصور رنجبر

 دکتر عباس مسجدی آرانی

 دکتر علیرضا مقیسی