مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اطلاعیه اسامی پذیرفته شدگان دوره هفتم ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت1398-10-11

  باسمه تعالی
 جهت اطلاع از اسامی پذیرفته شدگان دوره هفتم ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت کلیک نمایید.
همچنین لازم  است افرادی  که پذیرش مشروط شدن روز شنبه مورخ 14/10/98 ساعت 12 الی 13 با شماره 32309615 داخلی 114 با آقای دکتر هنرور تماس بگیرند.

 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت