مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اطلاعیه شماره 2 دانشجویان ام پی اچ مجازی دوره هفتم1398-9-2

  باسمه تعالی

احتراما" جهت اطلاعیه شماره 2 دوره هفتم دانشجویان ام پی اچ  مجازی کلیک فرمایید.

 باتشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت