مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

کارگاه آموزشی1398-7-21

  باسمه تعالی

 بدینوسیله به اطلاع میرساند دو کارگاه آموزشی در تاریخ 22/8/98 در تهران برگزار می گردد از علاقمندان دعوت می گردد جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.eapec2019.ir مراجعه نمایند.
 
 کارگاه شماره 1 :
Methodological Options for the Evaluation of Drug-induced liver injury (DILI): from Spontaneous Reports to Pharmacoepidemiology Study
 کارگاه شماره 2 :
 Big Data and Fraud Detection
 
محل برگزاری: انشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت