مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

آگهی فراخوان جذب دانشجو ام پی اچ مجازی با گرایش سیاستگذاری سلامت بهمن ماه 13981398-7-1

  به نام خدا
  جهت اطلاع از آگهی فراخوان جذب دانشجو دوره هفتم MPH  مجازی با گرایش سیاستگذاری سلامت در بهمن ما 1398 کلیک نمایید.
 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت