مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

برگزاری کارگاه آینده پژوهشی جهت دانشجویان دوره پنجم و ششم ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت1398-10-1

باسمه تعالی

کارگاه آینده پژوهشی سه روزه جهت دانشجویان دوره پنجم و ششم ام پی اچ مجازی سیاستگذاری سلامت در تاریخ 17 تا 19 آذرماه 1398توسط این مرکز در شیراز برگزار شد. جهت دسترسی به اسلاید کارگاه کلیک نمایید.

 گالری تصاویر

با تشکر

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت