مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت1398-4-2

  بسمه تعالی
دفتر توسعه فناوري سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، در راستاي توسعه، حمايت و نهادينه نمودن  فناوري سلامت و رفع نيازهاي آموزشي جامعه محترم پزشكي كشور، قسمتي از برنامه‌هاي آموزشي خود را مطابق با استانداردهاي جهاني آموزش الكترونيكي و در قالب برنامه‌هاي آموزش مداوم از طريق اينترنت ارائه مي‌نمايد.

اين سامانه آموزش مجازي به آدرس http://Htdo.tums.ac.ir قابل دسترس علاقمندان مي باشد. جهت فایل راهنما کلیک نمایید

 با تشکر

 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت