مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اولین رویداد تخصصی استارت آپی با موضوع مراقبت وسالمندی1398-2-28

به نام خدا
 سازمان نظام پرستاری، اولین رویداد تخصصی استارت آپی با موضوع " مراقبت و سالمندی" را درتاریخ 22 و 23 خرداد ماه سال جاری برگزار مینماید. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نماید
 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت