مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

سری پنجم مجموعه سخنرانی های ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی تصادفات1397-12-22

بنام خدا 

سری پنجم مجموعه سخنرانی های ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی تصادفات به تفکیک سخنران به شرح ذیل می باشد جهت مشاهده بر روی نام سخنران کلیک نمایید.

- دکترحمید حیدری

- دکتر  شاهرخ یوسف زادگان چابک

- دکتر محمد جواد مرادیان

- دکتر زهرا محتشم امیری

-Dr.Ulrich Sack


 با تشکر

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت