مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

جلسه هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی با ریاست سازمان غذا و دارو کشور1397-12-8

 باسمه تعالی

 جلسه هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدومیولوژی با ریاست سازمان غذا و دارو کشور

در تاریخ 5 اسفندماه ۱۳۹۷ جلسه هماهنگی دبیرخانه کنگره و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون مسائل حوزه دارو و فارماکواپیدمیولوژی، با حضور دکتر مهدی پیرصالحی، ریاست سازمان غذا و دارو کشور، دکتر مهرناز خیراندیش مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور و دکتر پیام پیمانی دبیر دبیرخانه دائمی کنگره و عضو هیات علمی گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر محل سازمان غذا و دارو کشور برگزار شد. درابتدا پیرامون اساسنامه دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، صحبت شد. سپس پیرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه فارماکواپیدمیولوژی و برنامه ریزی های آینده بحث ها ادامه یافت. در این جلسه مقرر گردید که جلسه شورای عالی  دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی با حضور ریاست سازمان غذا و دارو کشور در فروردین ماه 1397 برگزار گردد. شایان ذکر است با موافقت ریاست سازمان غذا و دارو کشور، تفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو کشور و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت انجام پروژه ای تحقیقاتی منعقد شد.

 عکس

 با تشکر

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت