مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

تفاهم‌نامه گسترش همکاری میان مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران1397-12-7

  به نام خدا

به منظور برقراری و گسترش تعاملات و همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی در جهت ارتقای استفاده از کالا و خدمات حلال در سطح ملی و بین المللی، تفاهم نامه ای میان مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید.

امید است این تفاهم نامه موجب استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین گردد و تبادل و انتشار تجربیات و یافته های طرفین در حوزه ی موضوعات مرتبط و تعریف و اجرای طرح های مشترک و تولید محصولات و محتوای علمی، تبلیغاتی، آموزشی و پژوهشی را تسهیل کند.

به این وسیله از محققان جهت ارائه نظرات و بیان ایده های نوآورانه در این زمینه دعوت به همکاری می گردد.

جهت مشاهده از متن تفاهم‌نامه  گسترش همکاری میان مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید.

 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت