مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

سری چهارم مجموعه سخنرانی های ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی تصادفات1397-12-5

بنام خدا 

سری چهارم مجموعه سخنرانی های ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی تصادفات به تفکیک سخنران به شرح ذیل می باشد جهت مشاهده بر روی نام سخنران کلیک نمایید.

- سردار احمد علی گودرزی

- دکتر عنایت اله همائی راد

- دکتر علیرضا مغیثی

-  دکتر وفا رحیمی موقر

-Dr. Juliet Roudini

 - Dr. Stueck
 با تشکر

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت