مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

بیانیه نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح و حوادث ترافیکی سال 13971397-11-9

   به نام خدا
 احتراما" جهت مشاهده بیانیه نهمین سمینار بین­ المللی کاهش سوانح و حوادث ترافیکی که در تاریخ 3و 4 بهمن 1397 به میزبانی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت برگزار گردید، کلیک نمایید.

 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت