مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

راه اندازی وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی1397-10-30

 به نام خدا
 وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی اسیایی فارماکواپیدمیولوژی  راه اندازی شده است. پژوهشگران و دانشجویان  گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند  به وب سایت های زیر می مراجعه کنند.

 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت