مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

دومین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی1397-10-26

 باسمه تعالی

دومین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ12 دیماه 1397 به میزبانی دبیرخانه دائمی کنگره در فرهنگستان علوم پزشکی در تهران برگزار گردید. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
 گالری تصاویر
1-2-3-4
 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت