مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

کارگاه آموزشی و ارزیابی مجلات توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت1397-10-22

 به نام خدا

 کارگاه آموزشی و ارزیابی مجلات توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت مورخ پنج شنبه 20.10.97 از ساعت 12-8 در سالن دکتر پارسا بیمارستان شهید فقیهی برگزار شد.

این کارگاه با حضور سردبیران و اعضا هیئت تحریریه مجله الکترونیک پزشکی شیراز، مجله بین المللی سلامت مدرسه، مجله بین المللی سلامت زنان، مجله بین المللی کولورکتال، مجله بین المللی قلب و مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي برگزار شد. مباحث این کارگاه شامل:

-         بررسی گزارش کمی و کیفی مجله،

-         آموزش پیشگیری از پلاجیاریسم و آموزش داوری صحیح بود.

 مدرس این کارگاه آقای دکتر سید محمد میری مدیر و رییس هیئت مدیره شرکت سلامت پویان کوثر بود.  

اعضای هیات تحریریه مجلات

دکتر کامران باقری لنکرانی – دکتر محمود سوید – دکتر محمد علی قیومی – دکتر محمد علی سهم الدینی-  دکتر محمد حسین کاوه – دکتر حسن جولایی – دکتربهنام هنرور – دکتر سید تقی حیدری – دکتر پیام پیمانی – دکتر سالار رحیمی – دکتر محمد محمدیان پناه - دکترنجمه مهارلویی –دکتر طیبه رخشانی-  دکتر مهوش حسنی – دکتر زهرا شایان – دکتر هاجر خضرایی – دکتر مژه زمانی  

 گالری تصاویر

1-2

 با تشکر

 مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت